Modul Objendávky

Modul Objednávky slouží k přehlednému vedení objednávek taxi, které jsou zákazníkem požadovány na konkrétní den a čas. Zadávají se podobně jako real-time zakázky v modulu Zakázky, navíc jsou opatřeny časem, kdy má k přepravě dojít. Tento datum a čas zakázky se vybírá pomocí přehledného kalendáře a časový předstih objednání vozidla není limitující. Další nový údaj je v jakém čase se má objednávka přepsat do zakázek. U zakázek v rámci města stačí 15-20minut, při přepravě začínající mimo oblast působení adekvátní doba pro vyslání vozidla.