Intranet řidičů taxi

Šiřte informace mezi Vaše řidiče efektivně.

Do intranetu je možné vložit další moduly. Např. Plánování směn, Puťovky, Závady vozidel a další přesně dle vašeho zadání.